• Tilmeld dig regionsgolf 2023

Turneringen er en sammenslutning af klubber, der spiller hulspilsturnering mod hinanden.
Turneringen er et alternativ til Dansk Golf Unions elitematcher, og hensigten med turneringen er, at yngre spillere (over 21 år) med handicap mellem 4,5 og 54, samt ældre spillere på 45/50 år eller ældre, uanset handicap, får mulighed for at spille turnering mod andre klubber på egen og andres baner – uden at betale greenfee.

Hjortespring Golfklub har stolte traditioner i turneringen med flere meget flotte placeringer og mesterskaber, og det ønsker vi selvfølgelig at fortsætte.

Er du interesseret i at deltage på et af klubbens hold til Regionsgolf anbefaler vi, at du læser hosstående betingelser og retningslinjer.

Seniordivisions-/regionsgolfudvalget udtager bruttotruppene til regionsholdene blandt de spillere, der har tilmeldt sig, inden tilmeldingsfristens udløb. Hvis du er udtaget til et divisionshold, kan du ikke også spille regionsgolf. Ved mangel på damer kan udvalget dog dispensere fra dette, herunder også inkludere damer, der ikke står på tilmeldingslisten.
Klubben tilmelder det antal hold, der er spillere til ved tilmeldingsfristens udløb, dog maksimalt 1 hold i hver af ABCD-rækkerne, 2 Seniorhold, 2 Veteranhold og 2 Superveteranhold.
Ønsker du at spille Regionsgolf, skal du tilmelde dig i GolfBox senest 1. januar i turneringsåret.
Det gælder også, hvis du tidligere har spillet på regionsholdene.

Tilmelding sker i turneringen ”Regionsgolf 2023”.
Ved tilmelding skal du angive, hvis du ikke ønsker at spille i en anden handicap- eller aldersgruppe end den, du automatisk hører til efter alder og handicap. I så fald vil du alene komme i betragtning til denne egen række. I modsat fald vil du komme i betragtning til alle
relevante hold.

Regionsgolfudvalget udpeger en kaptajn for hvert hold. Kaptajnen har ansvaret for at sætte hold og for kontakten til modstandernes kaptajner.

Kampene afsluttes altid med hyggeligt samvær samt lidt mad som deltagerne selv betaler.
Der er tradition for, at hjemmeklubben giver en øl eller vand.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Regionsgolfudvalget:
Anne Katrine Schmidt, 51906932, 
Anette Dalgård, 20164590.