Skip to main content
  • Hul 18

Login til GolfBoxNyttig information


Det er god kutyme at være ved 1. tee og klar til spil, senest 10 minutter før start.

Hjortespringbanen (18-huller stor bane)

Spil kræver både bestilling og bekræftelse af starttid via GolfBox. Se tidsfrister ovenfor.

Som medlem kan du have op til 4 bestilte starttider ad gangen på Hjortespringbanen.

En spiller kan godt bestille tid for andre, hvis spilleren selv er på bolden. Bekræftelse kan ikke gøres for andre, hvorfor alle spillere i bolden selv skal bekræfte deres starttid – enten via GolfBox app eller på touch-skærm i klubbens entré.

Hvis et medlem ønsker en gæst med i sin bold, der ligger før kl. 12 i en weekend eller på en helligdag, kan medlemmet skrive til sekretariatet på post@hjgk.dk eller vente til 3 dage før, hvor medlemmet eller gæsten selv kan booke sig på.

Boldrendetider kan kun bestilles via touch-skærm på selve dagen, og det er kun muligt at vælge den næste ledige boldrendetid. 

3 No-Show = 14 dages karantæne

Hvis du har bestilt en tid på Hjortespringbanen, som ikke bliver bekræftet, svarer det til 1 No-Show. Hvis du får 3 No-Shows eller flere i en kalendermåned, sanktioneres det med 14 dages karantæne, hvor du ikke kan bestille tider i GolfBox. Allerede bestilte tider 14 dage frem annulleres også.

Denne bestyrelsesbeslutning er med til at forbedre banetilgængeligheden og motivere klubbens medlemmer til at respektere hinanden ved at slette tider, man ikke skal bruge, så andre kan benytte dem.

Derudover understøtter tidsbestilling og -bekræftelse bedre flow på banen, baneserviceudvalgets gode arbejde samt vores mulighed for at trække og analysere statistikker til den løbende optimering.

Marbækbanen (9-huller intermediate)

Spil kræver bestilling af starttid via GolfBox (Marbækbanen findes under ‘Ressource’). Se frister ovenfor.

Der er ikke krav om bekræftelse af starttid, men vi opfordrer til det. 

Som medlem kan du have op til 8 bestilte starttider ad gangen på Marbækbanen.

Hvis du ønsker at spille 18 huller (2 x 9 huller), skal du booke 2 starttider med mindst 90 minutters interval.

Boldrendetider kan kun bestilles via touch-skærm på selve dagen, og det er kun muligt at vælge den næste ledige boldrendetid.