Skip to main content

Status green 7.

Greenen er stadig lukket på grund af vand. Vi har som skrevet tidligere lokaliseret problemet hvorfor vandet ikke kan komme væk fra søerne ved green 7. Problemet er at et overløbsrør mellem to af søerne udenfor golfbanens areal er tilstoppet. Vi har været i kontakt med kommunen flere gange igennem de seneste uger. De kæmper med at finde røret som er tilstoppet, dels på grund af den høje vandstand samt manglende vedligehold/friholdelse af afløbene. Kommunen har som grundejer forpligtigelse til at vedligeholde disse rør og evt. etablere et nyt overløbsrør, hvis det gamle ikke kan bruges mere. Vi håber på en snarlig løsning så vi igen kan åbne greenen.