Skip to main content

Sommerbane fra mandag den 8. april.

Efter endnu engang at have vurderet banens tilstand, både på baggrund af de seneste dages regnvejr og hvordan vejrforholdene er de kommende dage, har vi taget den svære beslutning at udsætte åbningen af sommerbanen til mandag den 8. april. Vi har vurderet at en åbning af sommerbanen vil være skadelig for specielt greenområder, da vandet har svært ved at komme væk fra disse. 

Vi har lokaliseret et af problemområderne som er ved green 7. Her er et af de kommunale overløbsrørs fra søerne stoppet til, hvilket har påvirket områderne ved hul 6, 7 og 10. Herlev kommune vil hurtigst muligt få udbedret skaderne, så områderne igen kan blive farbare. 

Greenkeeperne har gjort alt hvad der står i deres magt til, at banen skulle være klar til åbningen, men vejrforholdene har bevirket, at en for tidlig åbning kan have for store konsekvenser for banens tilstand resten af året. 

Vi beklager at andet har været meldt ud. Vi er desværre ikke herrer over vejret, men vi kan passe på banen, når der er behov for det.

Der vil indtil åbningen af sommerbanen blive spillet 9 hullers vinterbane (hul 2-10 lukket p.g.a. vand).