Skip to main content
 • Seniorklubben – Turneringsbetingelser
 • Generelt

  Seniorklubben spiller hver torsdag året rundt – undtagen helligdage –  med en månedlig gunstart med holdspil.
  Der spilles efter de generelle golfregler og klubbens lokalregler, men for vinterturneringerne gælder desuden nogle vinter-særregler.

  Der afvikles 2 turneringer om året, en sommerturnering og en vinterturnering.

  Seniorklubbens turneringsledere sætter holdene og udarbejder startlister.
  Om sommeren udskrives også hcp-opdaterede scorekort og der udsendes scoreindtastningskoder til de tilmeldte.
  Når banerne er HCP-regulerede, indrapporteres alle resultater til Golfbox.

  Bestyrelsen bestræber sig på hvert år at arrangere en forårstur på 2-3 dage, og en efterårstur med en runde på en fremmed bane.

  For at kunne spille turneringer i Seniorklubben, skal man være fyldt 60 år, have fuldt- eller hverdagsmedlemskab af Hjortespring Golfklub og være godkendt til spil på Hjortespringbanen. Desuden skal man kunne spille 18 huller, udfylde scorekort og være markør for medspillere. Der spilles til max hcp 40, men spillere med højere handicap er velkomne.

  Turneringsplanen findes på hjemmesiden.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Tilmelding

  Tilmelding til torsdagsrunden skal ske senest søndagen før kl. 18.00.
  Hvis man tilmelder sig så sent, at der ved tilmeldingsfristens udløb er 60 tidligere tilmeldte, får man starttid i tidsrummet kl. 12.04 – 12.29.

  Når der spilles med mulighed for at vælge teested, kan spillerne frit vælge hvilket teested, de vil spille fra. Hvis intet vælges, spiller kvinderne fra tee 45 og mændene fra tee 51.

  Holdene til hver torsdag oprettes i GolfBox, og startlister udsendes senest onsdag kl. 15.00.

  Ved løbende starter skal første hold være klar til at slå ud fra tee 1 kl. 7.40, dog tidligst første starttid efter solopgang. Ved gunstart skal alle hold skal være klar til at slå ud kl. 8.00, dog tidligst første starttid efter solopgang.

  Når det er muligt, anvendes spillerscoreindtastning. Scorekort indtastes i Golfbox under eller efter runden.

  Når der er officiel handicapregulering, skal der afleveres et scorekort med alle spillernes medlemsnummer og underskrift.

  Når der ikke er officiel handicapregulering, skal der føres et manuelt scorekort til afstemning med indtastningen i Golfbox. Det skal ikke underskrives og ikke afleveres.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Gunstart

  Én torsdag i de fleste måneder er der gunstart (se turneringsplanen på hjemmesiden), hvor der vil være præmieuddeling, både til dem, der scorer bedst på selve dagen, samt til den foregående periodes Order of Merit.

  Holdene sættes af Seniorklubben.

  Gunstart afvikles som holdspil med varierende spilleform.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Holdsammensætning

  Par/ægtepar spiller ikke i samme bold, men ved løbende start spiller de i nærheden af hinanden – så vidt det er muligt med højst 2 bolde imellem.

  I ca. hver anden runde, vil der – så vidt det er muligt – blive taget hensyn til ønske om tidlig eller sen starttid.
  Tidlig starttid betyder start i første halvdel af de tilmeldte i første blok, og sen starttid betyder start i sidste halvdel af de tilmeldte i første blok.

  Holdene sammensættes tilfældigt af GolfBox – modificeret efter ovenstående hensyn.

  Når du tilmelder dig Seniorklubbens turnering, bliver du mødt af et spørgsmål om, hvem du vil starte i nærheden af, da det kan være svært at huske, hvem der er sammen med hvem, og hvem der kører med hvem.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Rækker

  Sommerturneringen afvikles i en gennemgående dame- og herrerække.

  Derudover afvikles i sommerturneringen en månedsturnering, der er opdelt i A, B og C på grundlag af alle Seniorklubbens medlemmers DGU-hcp den 1. i måneden med ca. lige mange spillere i rækkerne. Grænserne justeres den 1. i hver måned. Spillerne bliver i samme række hele måneden – uanset evt. ændringer i handicap.

  Vinterturneringen afvikles i en gennemgående dame- og herrerække. Desuden afvikles en månedsturnering, der ligeledes er opdelt i dame- og herrerække.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Pointsystem og præmier

  I de månedlige og gennemgående turneringer anvendes følgende pointfordeling:

  Placering Points
  1 15
  2 13
  3 11
  4 9
  5 7
  6 5
  7 4
  8 3
  Resten 2

  Ved lige resultater i individuelle turneringer er det spilleren med lavest HCP, der vinder. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.

  Ved lige resultater i runder, hvor der optræder hold, bliver vinderen fundet ”matematisk” (bedste sidste 9, 6, 3, 1).

  Ved lige resultater i individuelle turneringer er det spilleren med lavest HCP, der vinder. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.

  Ved lige resultater i runder, hvor der optræder hold, bliver vinderen fundet ”matematisk” (bedste sidste 9, 6, 3, 1).

  I måneds- og gennemgående turneringer vil der være en præmie pr. 5 spillere på resultatlisten i hver række, dog mindst 1 og højest 3 præmier pr. række. – Dvs. 1-9 spillere i en række udløser 1 præmie, 10-14 spillere udløser 2 præmier, over 14 spillere udløser 3 præmier.

  Bestyrelsen kan herudover uddele præmier for særlig indsats, enkeltstående konkurrencer mv.

  Der skal være mindst to tællende runder i en måned til at udløse præmier i månedsturneringerne.

  For at en runde i en række skal være tællende til Order of Merit, skal mindst 8 spillere gennemføre runden.

  Der tilstræbes præmieuddeling 1. torsdag i hver måned efter gunstarten. Det kan dog rykkes ved helligdage og andre aflysninger, samt hvis der ikke er 2 tællende runder i den foregående måned. Hvis der er færre, lægges måneden sammen med den efterfølgende måned.

  Ved gunstart kan man kun få en præmie, hvis man selv er til stede ved præmieoverrækkelsen.

  Præmier fra gennemgående turneringer og Oom gemmes til næste gunstart, eller kan afleveres via en anden spiller.

  Derudover registreres eclectic-scoren for kvinder og mænd. I eclectic-scoren registreres løbende spillerens bedste score pr. hul i løbet af sæsonen (kun de individuelle runder). Registreringen er udelukkende til eget brug.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Sommerturnering-Seniorklubben

  Sommerturneringen (maj-okt.)

  Den gennemgående sommerturnering for henholdsvis damer og herrer afvikles i perioden 1. maj til 31. okt.
  I sommerturneringen spiller alle med sit officielle handicap. Der spilles efter de hvide konverteringstabeller.

  Der uddeles pokaler til vinderne af den gennemgående turnering i dame- og herrerækken. Der afvikles ca. 20 sommerturneringer årligt afhængig af periodens helligdage.

  Den enkelte spillers placering i den gennemgående sommerturnering afgøres af summen af spillerens 12 bedste resultater. Antallet 12 kan reguleres forholdsmæssigt ved aflysninger.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Vinterturneringen

  Den gennemgående vinterturnering for henholdsvis damer og herrer afvikles i perioden fra 18-hullers vinterbane åbner, til den lukker igen.
  I vinterturneringen starter alle med deres officielle handicap. Der spilles efter de orange konverteringstabeller.

  I vinterturneringen opereres med et særligt Seniorklub-handicap, der reguleres nedad med 0,5 pr. point over 36 point. Der reguleres ikke opad. Det regulerede HCP vil fremgå af startlisten.
  Den enkelte spillers placering i den gennemgående vinterturnering afgøres af summen af spillerens 9 bedste resultater. Antallet 9 kan reguleres forholdsmæssigt ved aflysninger.

  I perioden fra 1. nov. til vinterbane åbnes – samt i perioden fra vinterbanen lukkes og til 1. maj – spilles den bane, der er til rådighed. Der spilles med det officielle handicap. SPH beregnes efter de hvide tabeller.

  Resultaterne af de individuelle runder i de perioder tæller med til månedsresultaterne (damer og herrer), men de tæller ikke med til den gennemgående vinterturnering.

  Når der spilles vinterbane, ligger der en liste med de aktuelle Seniorklub-handicap klar i klubben, så spillerne kan spille til det rigtige handicap, efter den orange tabel.
  Resultatlister og Order of Merit (OoM) (gennemgående turneringer) bliver opdateret i GolfBox efter runden.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Vinter-særregler i Seniorklubben

  Når Seniorklubben spiller på vinterbanen, spilles der efter nedenstående specielle vinter-regler for at gøre spillet så retfærdigt som muligt, og reglerne er ens for alle spillere på dagen.

  1. Når der spilles på vinterbanen, kan der lægges op på måtte på hele banen, undtagen i strafområder (tidl. vandhazarder)
  2. Husk, at en bunker ikke er et strafområde. Strafområder er kun de områder, der i gamle dage hed vandhassarder, d.v.s. markeret med røde eller gule pæle.
   D.v.s., at der kan lægges op overalt – også i bunkers og på green, men ikke i strafområder.
   Der skal lægges op på måtter på den del af det generelle område, der er klippet i semi-rough højde eller lavere
  3. Når der er sne på banen, kan måtten lægges enten direkte oven på sneen, eller sneen kan børstes væk og måtten lægges på græsset.
  4. Hvis bolden ikke kan findes, enten pga. af sne, eller blade blæst sammen i en bunke, kan der placeres en ny bold uden straf på det sted (ca.), hvor bolden har slået ned.
  5. I strafområder (tidl. vandhazarder) gælder de almindelige regler.
   D.v.s., at bolden spilles som den ligger, eller droppes ud efter de gældende dropperegler, med 1 strafslag.
   Når bolden så er ude af strafområdet, lægges den op på måtten, efter reglerne om oplæg.
  6. Når der spilles på vinterbanen, uanset om der er sne eller ej, er bolden givet, når den er indenfor én putterlængde fra hullet (putterhovedet lægges ned i hullet, og enden af putteren når forbi bolden – alm. putter, ikke lang putter), med tillæg af ét slag.
   Det vil sige, at hvis spilleren har brugt f.eks. 5 slag til at få bolden indenfor en afstand fra hullet på mindre end én putterlængde, har spilleren scoret en 6-er på hullet.

  Der spilles generelt, hvis banen er åben. Dog kan vejrforholdene være så umulige, at en runde ikke er tællende.

  Beslutningen af om runden er tællende, træffes suverænt af turneringleder/bestyrelsen.

  Det kan medføre, at spillere kan have spillet en runde under udfordrende forhold for efterfølgende at erfare at runden, ikke er tællende.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Tordenvejr

  Ved tordenvejr over banen (ikke en rumlen langt væk), aflyses turneringen.
  Husk, at hvad du måske oplever som en rumlen langt væk, kan andre steder på banen opleves som torden meget tæt på.

  Hvis du ser et lyn, tæller du sekunder til du hører braget. For hver ca. 3 sekunder der går imellem lyn og tordenbrag, er tordenvejret ca. 1 kilometer væk, så hvis du kun når at tælle til fem eller mindre, skal du søge ly, og turneringen er aflyst.
  Lyn kan være meget svære at se i dagslys, men hvor der er torden, er der med garanti også lyn.
  D.v.s. at selv uden synlige lyn aflyses turneringen, hvis tordenen opleves for tæt på.

  Tordenvejr er farligt på en golfbane, så søg ly, hvis du føler vejret truende.
  Lad være med at spille helt – det er farligt.

  Når én gruppe er gået i ly, er turneringen aflyst, uanset hvad andre måtte vælge.
  Det er en for alle, og alle for en.

  Hvis tordenvejret er kortvarigt, og du vælger at spille videre når uvejret er drevet over, så husk at turneringen er aflyst, så det er en privat runde, du fortsætter med.

  De, der har starttider efter uvejret, kan naturligvis også spille en privat runde.

  Da turneringer er aflyst, tæller evt. resultat ikke med i Seniorklubbens Order of Merit.

  Alle gennemførte runder er private runder, så du skal selv indtaste resultatet i Golfbox, og få det godkendt af din markør, hvis du vil have reguleret dit handicap.

  Opdateret: 24. marts 2024

 • Buggy

  Har du brug for buggy: Når du tilmelder dig Seniorklubbens turnering, bliver du mødt af et spørgsmål om, hvilken tid du bestiller buggy til. Der kan kun svares med et klokkeslæt. Samtidig fortæller du i en mail til sekretariatet, at du gerne vil bestille buggy kl. XX den pågældende torsdag (ved gunstart kl. 8.00, eller første starttid efter solopgang).
  OBS! Det er vigtigt, at du først tilmelder dig Seniorklubbens turnering og bestiller buggy, når du med rimelig sikkerhed ved, at du vil spille den torsdag.

  Opdateret: 24. marts 2024