Skip to main content

Pinposition udgår for resten af sæsonen

På grund af omfattende svampeangreb på en del af greens, udgår den nummererede greensopdelte pinplacering for resten af sæsonen.