Skip to main content

Midlertidig lokalregel – Spil med lejeforbedring [E-3] (opdateret 15.april)

I øjeblikket spilles der med frivillig lejeforbedring – dvs. at man kan vælge at rense og oplægge sin bold.

Reglens specifikke ordlyd er således:

Når nogen del af en spillers bold berører en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b(2) og 14.2eMen i forhold til anvendelse af Regel 14.2e har spilleren først valgt stedet for placering, når bolden er placeret og sluppet med hensigten at sætte den i spil.

Når bolden er placeret og er i spil efter denne lokalregel, og spilleren herefter fortsætter efter en anden Regel, der giver lempelse, må spilleren anvende denne lokalregel igen.

Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a.