Skip to main content

Medlemsskift og udmeldelse

Medlemstyper: Hjortespring, Maxi og Marbæk

Medlemsskift og udmeldelse kan ske 2 gange årligt, gældende hhv. pr. 1. januar og pr. 1. juli. Medlemsskift kan ske på andre tidspunkter af året, hvis der skiftes til en højere kategori (såfremt der er ledige pladser og mod betaling af difference i kontingenter).

Ved skift til anden medlemstype skal der betales et gebyr på 200 kr. Det gælder dog ikke ved skift fra Barn til Junior og fra Junior til Ungdom, der er aldersbaseret og sker automatisk.

Hvis du ønsker at ændre medlemstype til en lavere kategori eller at opsige dit medlemskab af Hjortespring Golfklub, skal det ske skriftligt til post@hjgk.dk med 2 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Dvs. at deadline er 1. november, hvis du ønsker ændring gældende pr. den efterfølgende 1. januar – og deadline er 1. maj, hvis ændringen skal gælde pr. den efterfølgende 1. juli.

Medlemstyper: Mini og Passiv

Medlemsskift til en højere kategori kan ske iht. ovenstående.

Udmeldelse skal ske skriftligt til post@hjgk.dk med 2 måneders varsel til en 1. januar. Dvs. at deadline er 1. november, hvis du ønsker udmelding gældende pr. den efterfølgende 1. januar.