Skip to main content
 • Lokalregler Hjortespringbanen

Lokalregler – Hjortespringbanen 18 huller

 • Banemarkeringer

  Hvide markeringer: Out of bounds
  Røde markeringer: Rødt strafområde
  Blå markeringer: Areal under reparation
  Grøn top: Område med spilleforbud

  Markeringerne kan være pæle, plader eller afstribninger

  Desuden markerer følgende Out of bounds:
  a. Hegn mod fodboldbaner ved hul 2 og hegn mod rideskolen ved hul 4 og hul 8
  b. Lygtepæle langs cykelstien ved hul 6
  c. Den bane-nære kant af vejen bag 6. green

  2. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af Hjorteengen langs hul 1 og hul 11, samt bag hul 10 er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen [A-3]

  3. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 5 og hul 9, er kun gældende for spil af 5. hul.
  Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 12/hul 13 og hul 14, er kun gældende for spil af hul 14.
  Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer [A-4]

  4. Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. [F-17]

  5. Efter spillernes valg kan gåseekskrementer behandles enten som:
  ⋅  En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
  ⋅  Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1. [F-12]

  6. Beskyttelse af unge træer
  De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud:
  Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
  Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e (2). [E-10]

  7. Provisorisk bold for en bold i et strafområde
  Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 9, forreste strafområde på hul 10, bagerste strafområde på hul 14 eller strafområdet i venstre side på hul 18, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

  1. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte med den oprindelige bold, som den ligger eller med den provisoriske bold
  2. hvis den ikke findes inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

  Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

  STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
  Generel straf efter Regel 14.7a.

 • Ordensregler

  Se skilte ved teestederne, samt opslagstavlen i starterhuset.

  Bolde må ikke hentes fra privat område bag 5. green og til højre for 7. fairway.

  Der må ikke slås noget slag på 6. hul, hvis der er risiko for at bringe personer på stien til højre i fare.

  Der må ikke slås ud fra 7. teested, hvis der er trafik på vejen til højre.

  Der må ikke slås ud fra teestederne på 7. og 16. hul, før man har sikret sig ved udsigt fra spejle, at spillerne på henholdsvis 7. og 16. fairway er uden for rækkevidde.

  Udslag på 8. hul må kun ske, når man har sikret sig ved udsigt fra spejl, at eventuelle spillere på 9. hul, befinder sig enten på teestedet eller på green.

  Spillere på teestederne på 9. hul må ikke gå frem, når der er spillere der driver ud fra teestederne på 8. hul.

  Spillere på teestederne på 13. hul må ikke gå frem, når der er spillere på teestederne på 14. hul.

  Golfbanen er et offentligt areal, og spillerne skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet. 

  Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

 • aftale-inden-runden

  Undgå langsomt spil

  Følg anvisninger under kampagnen Spil med tempo