• Herreklub
    Medlemskontingenter og priser

NB!

  • Medlemmer, der ikke ønsker opkrævning via Betalingsservice, betaler administrationstillæg (p.t. 115 kr. pr. kontingentopkrævning).

  • Ved skift af medlemstype opkræves gebyr på 200 kr. Gælder dog ikke automatiske, alderrelaterede skift for Barn, Junior og Ungdom.

  • Ved skift til Passiv skal DGU-kort, bagmærke og evt. nøgle afleveres til sekretariatet og evt. leje af bagskab ophører samtidigt.

  • Ændring eller opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt til sekretariatet med varsel på 2 måneder inden næste kontingentperiode, dvs. inden 1. maj og 1. november.

  • Ved annullering af medlemskab før udløbsdato, vil kontingent ikke blive refunderet, hverken fuldt, delvist eller forholdsmæssigt. Det gælder uanset årsag.

  • Medlemmer i restance (dvs. med ubetalt gæld) mister alle medlemsrettigheder og bliver sat i karantæne, uden adgang til GolfBox.

Andre priser

Andet
Skift af medlemstype 200 kr.
Begynderforløb 1.495 kr.
Træningskort 800 for medlemmer,
1.400 kr. for ikke-medlemmer
Bagskab, Junior XXX kr. pr. halvår
Bagskab, lille 300 kr. pr. halvår
Bagskab, stor 450 kr. pr. halvår
Batteriskab, inkl. strømforbrug 150 kr. pr. halvår