Skip to main content
  • Herreklub
    Kontingenter og priser

Bemærk venligst

  • Der tages forbehold for prisregulering, som besluttes ved klubbens ordinære generalforsamling (afholdes i marts måned) og vil gælde tilbagevirkende for hele året.

  • Hvis du for 2. halvår er blevet opkrævet for et beløb, der er større end halvdelen af årskontingentet, skyldes det, at årskontingentet er steget og differencen fra 1. halvår er opkrævet sammen med 2. halvårs kontingent.

  • Medlemmer, der ikke ønsker opkrævning via Betalingsservice, betaler administrationstillæg (ca. 125 kr. pr. opkrævning).

  • Ved annullering af medlemskab før udløbsdato, vil kontingent ikke blive refunderet, hverken fuldt, delvist eller forholdsmæssigt. Det gælder uanset årsag.

  • Medlemmer i restance (dvs. med ubetalt gæld) mister alle medlemsrettigheder og adgang til GolfBox.

Bliv medlem

Klik på ‘Indmeldelse’ nedenfor for at blive medlem af Hjortespring Golfklub.
Andre priser

Andet
Skift af medlemstype 200 kr.

Begynderforløb/
Prøvemedlemskab

1.695 kr.
Træningskort, pr. sæson
(brug af driving range inkl. frie bolde, indspilsområde og putting green)

Gratis for Hjortespring-, Maxi- og Marbæk-medlemmer
800 kr. for Mini- og Passiv-medlemmer
1.400 kr. for ikke-medlemmer

Bagskab, Junior 150 kr. pr. halvår
Bagskab, lille 300 kr. pr. halvår
Bagskab, stor 450 kr. pr. halvår
Batteriskab, inkl. strømforbrug 250 kr. pr. år