Skip to main content
  • Kommunikationsudvalg
KomUd

Kommissorium

Kommunikationsudvalget har til formål at styrke såvel den interne som den eksterne kommunikation.

Kommunikationsudvalget skal internt medvirke til at understøtte samarbejdsrelationerne mellem medlemmerne og på den ene side golfklubbens ledelse og udvalg samt på den anden side klubbens medarbejdere og øvrige aktører.

KomUd

Udvalget arbejder med

Hjemmeside
Sociale medier
Kontakt til div. medier
Medlemsguide
Arrangementer
Golfens dag

Nicolai Lund

 .

Bjarne Thostrup

23 25 81 65

Lars Bæhr

28 30 16 77

Etna Kinsbøl

23 24 71 22