Skip to main content

Genetablering af græslag på green 16

Fra næste uge spilles der til midlertidig green 16. Det sker som led i en ændret ’strategi’, der hurtigere og med større sandsynlighed skal give os en green 16, der er i samme standard som banens øvrige greens.

Hvis du har spillet Hjortespringbanen for nylig, har du nok bemærket, at forgreenen på hul 16 er blevet ’bearbejdet’ til at kunne fungere som midlertidig green.

Da green 16 for nogle år siden blev etableret, blev den hurtigt ramt af svamp, som pga. det permanente sprøjteforbud ikke kunne bekæmpes. Dette, kombineret med vejrforholdene de senere år, skabte efterfølgende grobund for algedannelse, der forhindrede græsvæksten, og som betød, at vi en periode måtte spille til en interimistisk green.

I juni måned i år blev green 16 igen taget i anvendelse, selv om den langt fra var i ordentlig stand. Beslutningen blev taget ud fra en vurdering om, at den trods alt var bedre at spille på end den interimistiske green, og at det ikke ville forsinke udviklingen af greenen.

Sidstnævnte har sådan set vist sig at holde stik, idet områder af greenen, hvor der ikke har været spillet på, ikke har udviklet sig bedre end de dele af greenen, der blev spillet på. Men desværre må vi også konstatere, at greenen som helhed ikke har forbedret sig i tilfredsstillende grad, og algelaget, der forhindrer græssets vækst, stortrives i det våde og fugtige vejr.

Hvis vejret i de kommende måneder ændrer sig til mere konstant sol og varme, vil algelaget måske blive reduceret nok til at græsvæksten for alvor kommer i gang. Men det kan vi ikke satse på, og det er derfor besluttet at tage et mere drastisk skridt, hvor der skrælles ca. 5 cm af greenens overflade, påføres et nyt vækstlag og sås nyt græs iht. den nye græsstrategi, hvor blandingen af græssorterne justeres.

Arbejdet påbegyndes allerede næste uge, så vi kan nå at udnytte de kommende måneders varme og dermed få det nye græsdække etableret hurtigst muligt. Vi forventer og håber på, at den genskabte green kan blive åbnet for spil i starten af næste sæson – og indtil da spilles der til en midlertidig green (der vil være noget bedre end den oprindelige interimistiske green).

Klik nedenfor for at se kort samtalevideo med klubbens chefgreenkeeper, Tonny, der informerer om ovennævnte samt andre aktuelle emner for vores baner.

Du holdes løbende orienteret om udviklingen og husk også, at du altid er velkommen til at rette henvendelse til vores greenkeeper-team for status og en snak om baneplejen. Ledestjernen i deres arbejde er lysende klar – nemlig at give os den bedst mulige bane at spille på, ud fra de givne forudsætninger og forhold.

KLIK FOR AT SE VIDEO