Skip to main content
  • Driving Range

Brug af driving range

Slå kun fra udslagsmåtter
Det er ikke tilladt at slå fra græsarealer

Slå ikke mod eller på træningsgreen
Green til højre er kun beregnet til chip- og bunkertræning ved green, og der må IKKE slåes imod dette område fra driving range.

Slå ikke over hegnet
Det er strengt forbudt at slå over hegnet ud til Klausdalsbrovej idet det er livsfarligt for beboere og bilister. Tilfælde vil medføre karantæne eller i yderste konsekvens eksklusion fra klubben. 

Vis hensyn

  • Undgå høj snak og larm – sæt gerne mobilen på lydløs
  • Undgå rygning på og ved udslagsmåtter, da røgen kan genere andre
    (ryg i passende afstand fra andre, fx ved de opstillede bænke)
  • Fjern udstyr fra måtten, hvis du holder pause, så pladsen ikke spærres
  • Sæt boldspande på plads efter brug

Bolde
Medlemmer kan trække bolde med deres medlemskort.
Poletter til bolde kan købes i sekretariatet eller caféen.

Der vil være perioder af vinteren, hvor det ikke er muligt at køre og samle bolde.

I disse perioder, skal man selv samle bolde.

Driving Range

Sponsor for driving rangen: