Skip to main content
 • Dameklubben – Turneringsbetingelser
 • Tilmelding 2024

  Turneringen afholdes tirsdage i maj, juni, juli og august med gennemgående turnering over 17 tirsdage. Første turneringsdag er tirsdag den 7. maj, og sidste turneringsdag er tirsdag den 27. august 2024.

  Derudover holder vi en intro- og hyggematch den 30. april over 9 huller med efterfølgende middag, vi holder en social midtvejsmatch den 16. juli, og en afslutningsmatch den 3. september med efterfølgende middag og præmieoverrækkelser. Vi har fordelt en række sponsorarrangementer over hele sæsonen.

  Dameklubudvalget, som er turneringsledelse, forbeholder sig ret til, ved en midtvejs evaluering pr. 1. juli, at revurdere den valgte metode til indtastning af scorekort, se under afsnit Scorekort.

 • Kommunikation fra Dameklubudvalget

  Generel kommunikation fra dameklubudvalget til medlemmerne foregår pr. e-mail.

  Se også dameklubbens side på Hjortesprings hjemmeside, der blandt andet indeholder kalenderen for årets aktiviteter.

  Hold også øje med Dameudvalgets side på Hjortesprings hjemmeside her: Dameklub.
  Her er bl.a. en kalender for årets aktiviteter.

 • Deltagere

  Alle kvinder, der er over 18 år ved tilmeldingsfristen, der er medlemmer af Hjortespring Golfklub, og som er berettigede til at spille på Hjortespringbanen, kan blive medlemmer af Dameklubben. Har du højere HCP end 41, spiller du i HCP 41.

 • Rækker

  Den gennemgående turnering er i 4 rækker: S, A, B, og C-rækken. S-rækken er en slagspilsrække, som kan vælges af spillere med HCP pr. 30. april 2024 på 22 eller derunder (dog forbehold for ændring for evt. ny rating af banen). A, B og C-rækkerne fordeles efter HCP efter udløb af tilmeldingsfristen, så rækkerne får omtrent lige mange spillere. 

  Du spiller i samme række hele turneringen igennem.

 • Spilform

  Alle rækker spiller 18 huller fra tee 45. Er intet andet meddelt skal hullerne spilles i rækkefølge hul 1 til hul 18.
  Vi spiller efter de officielle golfregler – altså R&A’s (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) og gældende lokalregler.
  Række A, B og C spiller slaggolf sidste tirsdag i måneden og stableford de øvrige tirsdage.
  Række S spiller altid slagspil. 
  Flytning af flagplacering/teestedsmarkering i løbet af turneringsdagen vil ikke føre til aflysning af dagens turnering.
  Sideløbende med den gennemgående turnering afholdes en eclecticturnering: Det bedste resultat (antal slag) på hvert hul, som spilleren har opnået gennem hele turneringen, noteres automatisk i GolfBox og udgør spillerens 18-hullers eclecticresultat.

 • Turneringsfee

  Det koster kr. 350,- at deltage i den gennemgående turnering. Deadline for tilmelding og betaling er 3. maj 2024. Du tilmelder dig i GolfBox og betaler med Visa/Dankort eller MobilePay.

 • Tilmelding til turneringsdagen

  Dameklubben har indført elektronisk scorekort. For at dette kan fungere teknisk, skal tilmelding til turneringen ske senest mandag kl. 17 før spilledagen. Tilmeldingen foretages i GolfBox under ‘Klubturnering’ for den pågældende tirsdag. Der åbnes for tilmelding 30 dage før spilledagen. Afmelding skal ske senest mandag kl. 17 før spilledagen.

 • Tidsbestilling

  Tidsbestilling til den enkelte turneringsdag sker i GolfBox. Husk at vælge ”Golfbaner – Dameklub” som bane, når du skal bestille tid. Vi opfordrer til man booker de tider, der er reserveret ”Dameklub”, da vi får tildelt tider efter vores udnyttelse af tiderne.

  Tidsbestillingen følger de generelle regler for tidsbestilling i klubben.

  Hver tirsdag er disse tider reserveret til Dameklub-spillere:

  – 8.41 + 8.50
  – 9.32 + 9.41
  – 10.32 + 10.40
  – 12.04 + 12.12
  – Alle tider mellem 15.21 – 17.04

  Indtil søndag kl. 00.01 før spilledagen er det kun dameklubspillere, der kan bestille de reserverede tider. De tider, hvor der søndag kl. 00.01 kun står 1 dameklubspiller eller ingen spillere, kan frit bruges af alle andre spillere.

 • På spilledagen

  Spilletiden skal bekræftes, enten på din app eller i klubben. Husk at bekræfte spilletiden senest 10 min. før af hensyn til dine medspillere.

 • Scorekort

  Det er et krav, at du indberetter din score elektronisk. Du skal dog fortsat udfylde og aflevere et fysisk scorekort underskrevet af spiller og markør, for at runden registreres som gennemført. Når du har tilmeldt dig turneringen korrekt i GolfBox, modtager du scorekoden med link til dit personlige, elektroniske scorekort i din mail senest kl. 22.00 mandagen før pågældende spilledag. Du kan indtaste din score mens du spiller, eller når du har spillet færdigt. Scoren skal afstemmes med det fysiske scorekort og med din markør.

  Af hensyn til dameklubudvalgets arbejde med ‘afregning’ af turneringen i GolfBox (og også af hensyn til sponsoraftenerne) skal indtastningen og aflevering af elektronisk og fysisk scorekort ske senest 30 min. efter endt runde, for at runden indberettes og registreres som tællende i dagens turnering. Scorekort afleveret for sent noteres som DQ.

  På dameklubbens hjemmeside er der link til, hvordan du indtaster din score elektronisk.

  Hvis du har været nødt til at finde en markør, der ikke deltager i dameklubturneringen, skal du straks efter spillets afslutning give besked til en af de turneringsansvarlige, og årsagen oplyses.

 • Ikke-tællende runder

  For at runden kan tælle med i den gennemgående turnering, skal alle 18 huller spilles og i den rigtige rækkefølge. Gør du ikke det, registreres runden som ikke-tællende.
  Dameklubben følger DGU’s retningslinjer for handicapregulering og kategorisering i GolfBox af ikke-tællende runder.

  Som absolut hovedregel gælder derfor, at hvis der er spillet mindst 10 huller, bliver spilleren handicapreguleret v. indleveret – markørgodkendt – scorekort.

 • Resultater

  Gennemføgelse af en turneringsspilledag udløser 2 point. En runde, der ikke gennemføres, giver ikke 2 turneringspoint, uanset årsag. Herefter gives disse points i hver af de fire rækker:

  1. plads – 15 point
  2. plads – 13 point
  3. plads – 11 point
  4. plads – 9 point
  5. plads – 7 point
  6. plads –   5 point
  7. plads –   4 point
  8. plads –   3 point
  9. plads –   2 point
  10. plads – 1 point

  Det antal turneringsrunder, der tæller med i den gennemgående Dameklub-turnering, beregnes som 2/3-dele (rundet ned) af det afviklede antal turneringsrunder, dog maks. 11. 

  Ved lige score den enkelte spilledag vinder spilleren med lavest hcp. Ved fortsat lige score findes vinderen ved lodtrækning.

  Ved lige resultater i den gennemgående turnering i de enkelte rækker vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, vinder spilleren, der havde lavest handicap ved tilmeldingsfristen (2. maj 2024). Er stillingen fortsat lige, trækkes der lod.

  Den spiller, der på tværs af alle rækkerne i den gennemgående turnering får flest point, er sæsonens Dameklub-vinder. Ved lige resultat vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, foretages lodtrækning.

  I hver række A, B, C og S findes 1 (én) vinder i Eclectic-turneringen. Vinderen er den spiller som har lavest antal totale slag på de 18 huller. Er resultatet lige inden for rækkerne, vinder den spiller, der havde lavest handicap ved tilmeldingsfristen (2. maj 2024), og er resultatet herefter stadig lige, foretages lodtrækning.

 • Præmier

  Sæsonens dameklubvinder: Får vandrepokalen

  Den gennemgående turnering: Der er præmier til de bedste i hver række.

  Eclectic-turneringen: Der er præmie til den bedste i hver række.

  Præmieoverrækkelser finder sted ved afslutningsaftenen den 3. september 2024.

 • Sponsoraftener

  Vi forventer igen i år at afholde sponsoraftener, hvor omkring 6 forskellige firmaer vil sponsere præmier til Dameklubben. Præmieoverrækkelse vil ligesom sidste år først foregå, når alle scorer er registreret – forventeligt fra kl. 20:40. 

 • Sociale arrangementer

  Ved tilmelding til de sociale arrangementer, hvor der arrangeres fællesspisning, betales for mad samtidig med tilmelding. Tilmelding er bindende ved tilmeldingsfristens udløb, og herefter er tilbagebetaling ved forfald ikke mulig.