Skip to main content
 • Dameklubben – Turneringsbetingelser
 • Tilmelding 2023

  Turneringen afholdes tirsdage i maj, juni, juli og august med gennemgående turnering over 17 tirsdage. Første turneringsdag er tirsdag den 2. maj, og sidste turneringsdag er tirsdag den 29. august 2023.

  Der vil derudover være intromatch d. 25. april, midtvejs-hyggematch d. 18. juli og afslutningsmatch d. 5. september, som ikke er tællende.

  Dameklubudvalget, som er turneringsledelse, forbeholder sig ret til, ved en midtvejs evaluering pr. 1. juli, at ændre turnerings-betingelserne ved at fjerne muligheden for at vælge en markør, der ikke er medlem af Dameklubben, se under afsnit Scorekort.

 • Kommunikation fra Dameklubudvalget

  Al kommunikation fra Dameklubudvalget til medlemmerne foregår pr. e-mail vedr. turneringsbetingelser, eventuelle ændring heraf eller særlige forholdsregler (f.eks. Covid-19 restriktioner), og eventuelle ændringer af tidspunkter for præmieuddeling på sponsoraftener. Hold derfor øje med din e-mail og Dameklubudvalgets informationer.

  Hold også øje med Dameudvalgets side på Hjortesprings hjemmeside her: Dameklub. Her er bl.a. en kalender for årets aktiviteter.

 • Deltagere

  Du kan spille den gennemgående dameklubturnering, hvis:

  • du er kvinde og er fyldt 18 år den 25. april 2023
  • du er medlem af Hjortespring Golfklub
  • du er berettiget til at spille på Hjortespringbanen
  • Ved turneringens start må hcp være højst 41 (med 44 tildelte slag). Får du justeret dit hcp i løbet af sæsonen, så det overstiger 41, vil du indtil dit hcp igen er 41 eller lavere spille til hcp 41 med 44 tildelte slag

  Spillere, der ikke opfylder betingelserne ved sæsonstart kan henvende sig til udvalget, når betingelserne er opnået for aftale om evt. at spille dameklubturnering resten af sæsonen.

 • Rækker

  Den gennemgående turnering er i 4 rækker: S, A, B, og C-rækken. A, B og C-rækken deles så vidt muligt i grupper med lige mange spillere i hver. S-rækken er en slagspilsrække, som kan vælges af spillere med HCP pr. 25. april 2023 på 21,3 eller derunder (dog forbehold for ændring for evt. ny rating af banen).

  Du spiller i samme række turneringen igennem.

 • Turneringsform

  Alle rækker spiller 18 huller fra tee 45.
  Række A, B og C spiller slaggolf sidste tirsdag i måneden og stableford de øvrige tirsdage efter R&A’s regler, Hjortespring Golfklubs ”Generelle Turneringsbetingelser” og de gældende lokalregler. Række S spiller slagspil alle turneringsdage gennem hele turneringen.
  Flytning af flagplacering/teestedsmarkering i løbet af turneringsdagen vil ikke føre til aflysning af dagens turnering.
  Ved diskvalifikation, og hvor andet ikke er anført, er spilleren kun diskvalificeret fra den pågældende turneringsdag.

  Sideløbende med den gennemgående hovedturnering afholdes en eclecticturnering: Det bedste resultat (antal slag) på hvert hul, som spilleren har opnået gennem hele turneringen, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers eclecticresultat.

  Ved afvikling af turneringen på de enkelte spilledage skal hullerne spilles i den rækkefølge, som turneringsledelsen har besluttet. Er intet andet meddelt skal hullerne spilles i rækkefølge hul 1 til hul 18.
  Ved tabt starttid (f.eks. ved tordenvejr) må den enkelte spille selv finde anden tid på turneringsdagen, hvor der er plads. Kontakt altid turneringsledelsen, hvis vejrlig nødvendiggør starttid senere end kl. 17.

 • Turneringsfee

  Det koster kr. 300,- at deltage. Deadline for tilmelding og betaling er 27. april 2023.

  Du tilmelder dig i GolfBox og betaler med Visa/Dankort eller MobilePay.

 • Tidsbestilling

  Tidsbestilling til den enkelte turneringsdag sker i GolfBox. Husk at vælge ”Golfbaner – Dameklub” som bane, når du skal bestille tid. Vi opfordrer til man booker de tider, der er reserveret ”Dameklub”, da vi får tildelt tider efter vores udnyttelse af tiderne.

  Tidsbestillingen følger de generelle regler for tidsbestilling i klubben.
  Indtil søndag kl. 00.01 er det kun Dameklub-spillere, der kan bestille de reserverede tider. De tider, hvor der kun står 1 Dameklub-spiller eller ingen spillere søndag kl. 00.01, kan frit bruges af alle andre spillere, uanset om disse deltager i Dameklub-turneringen.

  Hver tirsdag er disse tider reserveret til Dameklub-spillere:

  • 8.41 + 8.50
   9.32 + 9.41
  • 10.32 + 10.40
  • 12.04 + 12.12
  • Alle tider mellem 15.21 – 17.04

 • Startliste

  På spilledagen skal du:

  1. Tilmelde dig dagens turnering inden du starter. Husk at tilmelde dig i den række du spiller i. Du kan gøre det hjemmefra allerede fra søndag kl. 00:01 eller i klubben i GolfBox. Hvis du ikke har tilmeldt dig dagens turnering, tæller runden ikke.
  2. Bekræfte din starttid i klubben. Er starttiden en Dameklub-tid så skal du bekræfte senest 10 minutter før. For alle øvrige tider følges klubbens alm. regler for tidsbekræftelse.
 • Scorekort

  Inden dagens turnering begyndes, skal du aftale hvem, der skal være din markør. Scorekort skal underskrives af spiller og markør med både navn og medlemsnummer. Markøren skal være en spillende deltager i Dameklub-turneringen. Det kan dog i særlige situationer accepteres – f.eks. hvis man bliver ”brændt af” på tee-stedet – at man vælger en anden spiller. Når man har været nødt til at finde en markør, der ikke deltager i Dameklub turneringen, skal der straks efter spillets afslutning gives besked til et medlem af dameklubudvalget, og årsagen oplyses.

  Efter runden skal underskrevet scorekort afleveres i postkassen mrk.: scorekort, der er i mellemgangen ud til omklædningsrummene senest ½ time efter rundens afslutning. Hvis dit scorekort ikke er korrekt udfyldt, kan du blive diskvalificeret fra den pågældende turneringsdag.

 • Resultater

  Hver turneringsspilledag udløser 2 point for gennemførelse af dagens spil. En runde, der ikke gennemføres, giver ikke 2 turneringspoint, uanset årsag. Herefter gives disse points i alle 4 rækker:

  1. plads – 15 point
  2. plads – 13 point
  3. plads – 11 point
  4. plads – 9 point
  5. plads – 7 point
  6. plads –   5 point
  7. plads –   4 point
  8. plads –   3 point
  9. plads –   2 point
  10. plads – 1 point

  Det antal turneringsrunder, der tæller med til resultatet for den enkelte spiller i den gennemgående Dameklub-turnering, beregnes som 2/3-dele (rundet ned) af det afviklede antal turneringsrunder, dog maks. 11. 

  Ved lige score den enkelte spilledag vinder spilleren med lavest hcp. Ved fortsat lige score findes vinderen ved lodtrækning.

  Ved lige resultater i den gennemgående turnering vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, vinder spilleren, der havde lavest handicap den 25. april 2023. Er stillingen fortsat lige, trækkes der lod.

  Den spiller, der på tværs af alle rækkerne får flest point, er overall Dameklub-vinder. Ved lige resultat vinder den spiller, der har flest 1. pladser. Er stillingen stadig lige – den der har flest 2. pladser, 3. pladser, etc. Er stillingen stadig lige, foretages lodtrækning.

  I hver række A, B, C og S findes 1 (én) vinder i Eclectic turneringen. Vinderen er den spiller som har lavest antal totale slag på de 18 huller. Er resultatet lige inden for rækkerne, vinder den spiller, der havde lavest handicap den 25. april 2023, og er resultatet herefter stadig lige, foretages lodtrækning.

 • Præmier

  Der er præmier til de bedste i hver række for den gennemgående turnering.

  Der er præmie til den bedste i hver række for Eclectic konkurrencen.

  Præmieoverrækkelser finder sted ved afslutningsaftenen den 5. september 2023.

  Desuden er der præmier ved sponsoraftenerne – se disse.

 • Sponsoraftener

  Vi forventer igen i år at afholde sponsoraftener, hvor omkring 6 forskellige firmaer vil sponsere præmier til Dameklubben. Præmieoverrækkelse vil ligesom sidste år først foregå, når alle scorer er registreret – forventeligt fra kl. 20:40. 

 • Sociale arrangementer

  Ved tilmelding til de sociale arrangementer, hvor der arrangeres fællesspisning, forfalder betaling for deltagelse 1 uge før arrangementets afholdelse. Herefter vil det ikke være muligt at tilbagebetale beløbet.