Skip to main content
 • Banepleje

Hjortespringbanen (18 huller)

Pasning og løbende forbedring af en golfbane kræver meget arbejde af en stor stab af greenkeepere. Selvom arbejdet startes meget tidligt hver dag, er det også nødvendigt at der arbejdes, samtidigt med at der er spillere på banen.

Dette skaber sjældent alvorlige problemer, når blot alle husker på reglerne: Greenkeeperne har fortrinsret, og det er forbudt at slå slag, der kan komme i nærheden af keeperne, med mindre de selv har vinket frem. Til gengæld kan spillerne regne med, at keeperne viser størst muligt hensyn til dem for at få spillet til at glide under arbejdet.

Det skal også henstilles til spillerne, at man ikke starter sit spil på bag-ni om formiddagen. Keeperne tilrettelægger arbejdet ud fra, at de generer færrest muligt spillere ved at starte tidligt på for-ni og regner med at få arbejdsro på bag-ni i de tidlige formiddagstimer.

Vi spørges ofte om, hvorfor vi ikke klipper greens “baglæns” rundt fra green 18. Årsagen er, at dette ville betyde at keeperne mødte – og skulle vente på – spillere på næsten alle huller. I stedet klippes greens stort set modsat rundt, idet vi tager dem i den mest praktiske rækkefølge. Det vil sige: 1, 17, 2, 4, 3, 8, 9, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 13, 12, 16, 18.

Der arbejdes i hele vækstsæsonen efter nedenstående normal-arbejdsskema. Der kan forekomme variationer afhængigt af vejret og af, hvor meget vækst der er som følge af hhv. vand og varme.

 • Vertidræning

  Hvorfor For at løsne jorden, forbedre luftskiftet til rodnettet (og dermed skabe dybere rodnet), dræne vand hurtigere væk fra overfladen.
  På greens På fairways
  Hvor ofte En gang hvert efterår efter 1. november En gang efterår
  Hvordan 23 cm lange jernspyd presses i jorden og vrikkes en smule 25 cm lange jernspyd presses i jorden og vrikkes en smule
 • Prop-prikning

  Hvorfor Homogenisere vækstlaget: efter mange års behandlinger sker det, at det øverste jord ligger i lag, som består af forskelligt materiale. Dette gør det vanskeligt for rødderne at vokse frit nedad
  På greens På fairways
  Hvor ofte Fremover 1 gang forår og 1 gang efterår
  Hvordan Der trækkes en prop af jord op på overfladen. Proppen tørrer, knuses og fordeles atter ned i hullerne. Man kan sige at lagene blandes til en homogen masse i de huller, som propperne skabte Pga. jordforholdene prop-prikker vi ikke fairways
 • Vertikalskæring

  Hvorfor Rense op i filtlaget, skære udløbere over, rense gammelt, dødt afklip op. Filtlaget forhindrer gennemtrængning af luft, vand og gødning
  På greens På fairways
  Hvor ofte Hver 14. dag fra 1. maj til 15. september 2 til 3 gange pr. år
  Hvordan Knive, som skærer i 1-2 mm. dybde Knive, som skærer i 1-2 mm. dybde
 • Topdressing

  Hvorfor For at jævne overfladen, gøde jorden, fremme spiring ved eftersåning og generelt forbedre gennemtrængning af vand og gødning. På fairways vil et langsigtet program mindske problemerne med tung jord og mudret overflade og forlænge sæsonen med spilbart græs i begge ender af sæsonen.
  På greens På fairways
  Hvor ofte Hver 2. uge i sæsonen 1 gang årligt
  Hvordan Klubbens nye topdresser vil give et meget tyndt lag, som (bortset fra forårets første behandling) næsten ikke vil bemærkes af spillerne Til fairways spredes 6-8 mm sand af bestemt kornstørrelse ud over alle fairways. Efter op mod 10 år vil man have tilført et helt nyt og mere velegnet vækstlag. Vi har i alt ca. 115.000 kvm fairways
 • Eftersåning

  Hvorfor Vi eftersår jævnligt med nye græssorter, som har mindre gødningsbehov, mindre vandbehov og bedre sygdomsresistens. På greens er det rødsvingel og hundehvene, og på fairways er det mini rajgræs. Opgaven består bl.a. i at holde de et-årige græssorter ude fra banens arealer.
    På greens På fairways
  Hvor ofte 1 gang forår og 1 gang efterår 1 gang forår og 1 gang efterår
  Hvordan Behandling af greens er en kombination af propprikning, eftersåning og topdressing Hele banen

Arbejdsskema

Der arbejdes i hele vækstsæsonen efter nedenstående normal-arbejdsskema.
Der kan forekomme variationer afhængigt af vejret og af, hvor meget vækst der er som følge af hhv. vand og varme.

Forgreen
klipning
Teesteds-
klipning
Fairway
klipning
Semi- og/eller
rough klipning (*)
Green
klipning
Bunker
rivning
Teesteds
flytning
Hul
flytning
Mandag X X X X X
Tirsdag X X (S) X X
Onsdag X X X X X (S) X  X
Torsdag X X (S)
Fredag X X X X X (S) X X
Lørdag X (T) (**) X
Søndag X (T) (**) X

A: Affaldsfjernelse, D: Dame teested, H: Herre teested, S: Singleklipning, T: Triplexklipning
(*) Semi langs fairways 2 gange ugentligt. Rough udenom fairways hver 2./3. uge afhængigt af behov
(**) På dage med DGU turneringer og klubturneringer rives bunkers også i weekenderne

Hver anden uge trimmes med buskrydder følgende steder:  Klubhusområde, DR, Tee-steder, Træer DR + fairways, Omkring pæle, Frøstængler på bunkerkanter, ved bænke og affaldsspande, omkring boldvaskere, ved hegn og kæder.

Udover disse faste vedligeholdelsesarbejder, udfører vi en hel del forbedringsarbejder, som alle er en del af den plejeplan, som baneudvalget har sammensat med henblik på løbende at forbedre banens kvalitet.

Vores bane ligger på meget tung og ler-holdig jord, og er derfor vanskeligere at få spilleklar end f.eks baner, der ligger på sandholdige og lette jorder. Og da vi ikke som i Skåne og mange andre steder har mulighed for at vande vores fairways, er vi meget afhængige af, om vejret er gunstigt eller ej.


Marbækbanen (9 huller)

Pasning og løbende forbedring af en golfbane kræver meget arbejde af en stor stab af greenkeepere. Selvom arbejdet startes meget tidligt hver dag, er det også nødvendigt at der arbejdes, samtidigt med at der er spillere på banen.

Dette skaber sjældent alvorlige problemer, når blot alle husker på reglerne:
Greenkeeperne har fortrinsret, og det er forbudt at slå slag, der kan komme i nærheden af keeperne, med mindre de selv har vinket frem.
Til gengæld kan spillerne regne med, at keeperne viser størst muligt hensyn til dem for at få spillet til at glide under arbejdet.

Forgreens samt haven ved klubhuset klippes

Måtter fejes og gummitees kontrolleres

Klipning af fairways og driving range

Affaldskurve tømmes og boldvaskere kontrolleres

Green klipning

Bunker rivning

Hul flytning

Mandag

X

X

X

X

X

Tirsdag

X

X

X

X

Onsdag

X

X

X

X

Torsdag

X

X

Fredag

X

X

X

X

X

Lørdag

X

X

X

X

X

Søndag

X

X

X

X

Hver anden uge trimmes med buskrydder følgende steder:  Klubhusområde, DR, tee-steds sten, træer DR + fairways, omkring pæle, frøstængler på bunker kanter, ved bænke og affaldsspande, omkring boldvaskere, ved hegn og kæder.

Rough klippes hver tredje uge.

Udover disse faste vedligeholdelsesarbejder, udfører vi en hel del forbedringsarbejder, som alle er en del af den plejeplan, som baneudvalget har sammensat med henblik på løbende at forbedre banens kvalitet.

Både fairways og greens får jævnligt diverse behandlinger – se under plejeplanerne for Hjortespringbanen for at se hvordan og hvorfor.