Skip to main content
  • 2023_Marbæk_arbejdsdag
    Arbejdsdag på Marbæk

Lørdag 8. april var der indkaldt til arbejdsdag på Marbæk. 18 havde tilmeldt sig, hvilket var flot i betragtning af, at det var påske.

En stor tak til alle fremmødte for deres iver og store arbejdsindsats.

Efter lidt morgenmad gik vi i gang med diverse opgaver, rengøring af køkken – nedtagning af skabe i mellemgang – opsætning af nye skabsarrangementer – rivning af grene og blade omkring greens og øvrige arealer omkring klubhus og maskinhus – sortering – udsmidning af defekte møbler og andet inventar.

Efter 4 timers intenst arbejde blev der tid til frokost fra POT & TOT. Smørrebrødet blev nydt udenfor på terrassen i det gode vejr.

De, der havde lyst til en runde golf, gjorde det som afslutning på en god dag.

Marbækudvalget